Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username
  

Password
  

Search Forums

(Advanced Search)

Forum Statistics
» Members: 1
» Latest member: ByZorro
» Forum threads: 0
» Forum posts: 0

Full Statistics

Online Users
There are currently 6 online users.
» 0 Member(s) | 6 Guest(s)

Latest Threads
İnvertör Arızaları
Forum:
Last Post: ByZorro
12-22-2016, 08:22 AM
» Replies: 0
» Views: 280
Power İnventer (modifiye ...
Forum:
Last Post: ByZorro
12-22-2016, 08:21 AM
» Replies: 0
» Views: 250
Tam Sinüs İnvertör
Forum:
Last Post: ByZorro
12-22-2016, 08:18 AM
» Replies: 0
» Views: 244
Şarz Kontrol Cihaz Nedir
Forum:
Last Post: ByZorro
12-22-2016, 07:52 AM
» Replies: 0
» Views: 229
Windows 10
Forum:
Last Post: ByZorro
07-05-2015, 11:38 AM
» Replies: 0
» Views: 2,015
Linux Dağıtımları ve İndi...
Forum:
Last Post: ByZorro
07-04-2015, 11:42 PM
» Replies: 0
» Views: 2,551
Linux ve Diğer İşletim Si...
Forum:
Last Post: ByZorro
07-04-2015, 11:35 PM
» Replies: 0
» Views: 1,627
Linux ve Donanım Desteği
Forum:
Last Post: ByZorro
07-04-2015, 11:26 PM
» Replies: 0
» Views: 1,252
Linux'un Kullanım Amaçlar...
Forum:
Last Post: ByZorro
07-04-2015, 11:25 PM
» Replies: 0
» Views: 1,194
Linux Nedir
Forum:
Last Post: ByZorro
07-04-2015, 11:20 PM
» Replies: 0
» Views: 1,100

 
  Linux Kullanım Komutlarına Bakış
Posted by: ByZorro - 07-04-2015, 11:18 PM - Forum: - No Replies

[b]Temel Linux Komutları ve Kısayol Tuşları[/b]
Bu bölümde Linux kullanmak için gerekli olan temel komutları ve tuşlara atanmış komutlarını göreceğiz. Bu komutların hepsi konsol dediğimiz metin ekrandan veya X-windows altındaki bir uçbirimden (xterm, rxvt, aterm gibi) çalışmaktadır. Fakat tuş komutlarının bir kısmı konsola özgüdür ve X altında pencere yöneticinize göre farklı hareket etmektedirler.
Tuşlarla ilgili gösterim ve anlamı:
< Ctrl><F1>: Ctrl ve F1 tuşlarına birlikte basılacağını gösterir.
[b]<Ctrl><Alt><Fn> (n=1,…,6)[/b]
X oturumundan konsola geçiş için kullanılır. Birçok Linux dağıtımı açılışla birlikte altı standart konsol açar. Bunlar tamamen birbirinden bağımsızdırlar ve eşzamanlı çalışırlar. Yani birinde bir işlem yapılmaya devam ederken bir diğerine geçip başka bir işleme başlayabilirsiniz.
[b]<Ctrl><Alt><F7>[/b]
Daha önceden açmış olduğunuz sonra <Ctrl><Alt><F1> ile çıktığınız X oturumuna geri döner. Burada önemli nokta bunun altı konsollu bir sistemde geçerli olmasıdır. Eğer sisteminizde dört konsol varsa büyük ihtimalle bu işin tuşu F7 değil F5 olacaktır.
[b]<Ctrl><Alt><Fn> (n=7,…,12)[/b]
n numaralı X oturumuna geçer. Birden fazla X oturumu (sunucusu) açmak mümkün olduğu için bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
[b]<Tab>[/b]
Bir uçbirimde yazmakta olduğunuz komutu tamamlar. Mesela README dosyasını okutmak için [b]more RE[/b] yazıp TAB’a basarsanız o anda bulunduğunu dizindeki RE ile başlayan dosyaların listesini görürsünüz, eğer tek dosya varsa satır tamamlanır. Aynı şey komut isimleri için de geçerlidir, [b]bas[/b] yazıp TAB’a bastığınızda hemen [b]basename[/b] diye komutun tamamlandığını görürsünüz. (Bu işlem çok sayıda komutla eşleşme durumunda bazı uçbirimlerde iki defa TAB tuşuna basmayı gerektirebilir.)
[b]<Yukarı ok>, <Aşağı ok>, <PgUp>, <PgDn>[/b]
Daha önceden girilmiş komutlar arasında gidip gelmenizi sağlar. Bu komutları [b]history[/b] komutu ile listleyebilirsiniz.
[b]<Shift><PgUp>, <Shift><PgDn>[/b]
Uçbirim çıktısını yukarı aşağı kaydırmak için kullanılırlar (ekrandan çıkmış olan yazıları görmek vs.)
[b]<Ctrl><Alt><+>, <Ctrl><Alt><->[/b]
X oturumunda bir sonraki ekran çözünürlüğüne geçmenizi sağlar. Kipler /etc/X11/XF86Config dosyasında tanımlanmıştır.
[b]<Ctrl><Alt><BkSpc>[/b]
X oturumunu sonlandırır.
[b]<Ctrl><Alt><Del>[/b]
Sistemi yeniden başlatmak için kullanılır. Konsoldaki [b]shutdown -r now[/b] veya [b]reboot[/b] komutu gibi davranır. Makinanın üzerindeki sıfırlama (Reset) tuşuna basmayıp bunu tercih etmeniz gerekir, aksi takdirde ext2 gibi bazı dosya sistemleri sorun çıkarabilir.
[b]<Ctrl><C>[/b]
Mevcut komutu durdur. Genelde konsoldaki basit komutlar için kullanılır.
[b]<Ctrl><D>[/b]
Eğer sizden girdi kabul eden bir konsol komutundaysanız dosya sonu (EOF) yollar, komut istemindeyseniz sistemden çıkarsınız. O yüzden iki defa basmayın ;-).
[b]<Ctrl><S>[/b]
Uçbirime olan çıkışı durdurur.
[b]<Ctrl><Q>[/b]
Uçbirime olan çıkışa devam eder.
[b]<Ctrl><Z>[/b]
Çalışmakta olan komutu arka alana gönderir.
[b]<ctrl><X>[/b]
Konsolda bir işe yaramaz ama Matrix’de nedense Neo kullanıyordu. Neyse orada da bir işe yaramamıştı, sanırım Neo da Linux kullanıyor;-).
[b]<farenin orta tuşu>[/b]
Genelde bir başka pencerede seçilmiş bir yazıyı yapıştırmaya yarar. Burada dikkat edilecek nokta Linux altında kopyala/yapıştır işleminin Windows’dan farklı olmasıdır. Bir yazıyı seçerseniz, o seçili olduğu sürece yapıştırılabilir olur (bir kez yapıştırıldıktan sonra defalarca yapıştırılabilir, yeni bir seçime kadar tamponda kalır.). Yani bir kopyala emri vermeniz gerekmez, seçip orta tuşa basmanız yeter, komut satırına yapıştırılmış olur. Konsolda kullanılabilmesi için [b]gpm[/b] çalışıyor olmalıdır.
[b]<Shift><Insert>[/b]
yapıştırma işlemini klavyeden yapar.
[b]~[/b]
Kullanıcının ev dizinini gösterir /home/kullanıcı_adı ile eşanlamlıdır. [b]cd ~/docs[/b] komutu ev dizininizin altında docs dizinine gider. Sadece [b]cd[/b] komutu ise [b]cd ~[/b] komutuna eşittir ve ev dizininize gider.
[b].[/b][b] ya da [/b][b]./[/b]
O anda bulunduğunuz dizindeki bir betiği çalıştırırken kullanmak içindir.
[b]/.[/b][b] ya da [/b][b]Slashdot[/b]
Internet’deki en sağlam haber sitesine gider ;-).
[b]cd ..[/b]
Bir üst dizine geçer.
[b]exit[/b]
Sistemden çıkmanızı sağlar.
[b]reset[/b]
Konsol bir şekilde saçma sapan karakterler basıyorsa (genelde çalıştırılabilir bir dosyayı ekrana çıktıladığınızda olur) düzeltmeye yarar.
[b]tty[/b]
Bu komutu yazdığınız uçbirimin aygıt dosyasının ismini verir.
 
[b]Genel Amaçlı Komutlar[/b]
[b]help[/b]
Kabuk komutlarının listesini gösterir. Bu komutların herbiri için [b]help komut_ismi[/b] komutu ile yardım alabilirsiniz.
[b]komut_ismi –help[/b]
Söz konusu komut ile ilgili yardım iletisi basar (varsa).
[b]man[/b][b] [/b][b][i]başlık[/i][/b]
Sistemdeki kılavuz (man) dosyaları. Bir komut hakkında olabildiği gibi bir dosya ya da bir işlev hakkında da olabilir.
[b]apropos[/b][b] [/b][b][i]başlık[/i][/b]
söz konusu başlıkla ilgisi olan komutların listesi.
[b]ls[/b]
O an bulunulan dizinin içeriğini listeler.
[b]ls -al | more[/b]
O an bulunulan dizindeki bütün dosyaları gösterir (. ile başlayan gizli dosyaları da) Komut burada [b]more[/b] komutuna yönlendirilmiştir, bu sayede çıktının bir ekrandan fazla olması durumunda bir ekranlık çıktıdan sonra devamını göstermek için bir tuşa basmanız gerekir.
[b]cd[/b][b] [/b][b][i]dizin[/i][/b]
[b][i]dizin[/i][/b] dizinine geçilir; [b][i]dizin[/i][/b] verilmezse ev dizinine geçilir.
[b]cp[/b][b] [/b][b][i]kaynak hedef[/i][/b]
Bir yerdeki dosya ya da dizinleri başka bir yere kopyalamak içindir. Unix’lerde genelde bu tür komutlarda her zaman [b][i]kaynak[/i][/b] önce [b][i]hedef[/i][/b]sonra yazılır.
[b]mcopy[/b][b] [/b][b][i]kaynak hedef[/i][/b]
DOS’tan Unix’e ya da tersine (disketi bağlamanız şart değil) bir dosyayı başka bir yere kopyalar. Aynı mantıkta çalışan [b]mdir, mcd, mren, mmove, mdel, mmd, mrd, mformat[/b] gibi komutlar da vardır.
[b]ln[/b][b] [/b][b][i]hedef[/i][/b] [[b][i]isim[/i][/b]]
Sözkonusu [b][i]hedef[/i][/b] e sabit bağ oluşturur. Sözkonusu dosyalar iki yerde de var gibi gözükür, herhangibir değişiklik diğerini de etkiler, biri silindiğinde diğeri kalır. Sabit bağların kısıtlamaları, bağ dosyası ile asıl dosyanın aynı dosya sistemi içinde olması gerekliliği ve dizinlerle özel dosyalara sabit bağ verilememesidir.
[b]ln -s[/b][b] [/b][b][i]hedef[/i][/b] [[b][i]isim[/i][/b]]
[b][i]hedef[/i][/b] ‘e bir sembolik bağ dosyası ([b][i]isim[/i][/b] verilmezse [b][i]hedef[/i][/b] ile aynı isimde) oluşturur. Sembolik bağda [b][i]hedef[/i][/b] ‘in nerede bulunacağının bilgisi vardır. Sembolik bağlar dizinler için de kullanılabilir. Tek sorunu [b][i]hedef[/i][/b] silindiğinde bağ bozulmuş olur.
[b]rm[/b][b] [/b][b][i]dosya …[/i][/b]
Verilen [b][i]dosya[/i][/b] ları siler. Sileceğiniz dosyanın sahibi olmanız gerekir.
[b]mkdir[/b][b] [/b][b][i]dizin[/i][/b]
[b][i]dizin[/i][/b] dizinini oluşturur.
[b]rmdir[/b][b] [/b][b][i]dizin …[/i][/b]
Belirtilen [b][i]dizin[/i][/b] ‘ler boşsa silinir.
[b]rm -r[/b][b] [/b][b][i]dosya …[/i][/b]
Dosya ve dizinleri ve dizinlerin içindeki dizinleri ardarda siler. Root olarak kullanırken dikkat edin, çünkü herşeyi silebilirsiniz!.
[b]cat[/b][b] [/b][b][i]dosya [/i][/b][b]| more[/b]
Bir dosyayı sayfa sayfa görüntülemek için kullanılır.
[b]less[/b][b] [/b][b][i]dosya[/i][/b]
Önceki komuta eşdeğerdir, biraz daha fazla özellikleri vardır
[b]vim[/b][b] [/b][b][i]dosya[/i][/b]
Bir metin dosyasını düzenlemek için kullanılır. Aynı türden nano, joe, mcedit gibi metin düzenleyicileri de kullanabilirsiniz, ancak [b]vim[/b] ile UTF-8 kodlu metinleri de düzenleyebilirsiniz. Diğerleri bunu yapamaz.
[b]find / -name[/b][b] [/b]“[b][i]dosya[/i][/b]”
[b][i]dosya[/i][/b] adlı dosyayı en üst dizinden itibaren aramaya başlar. Dosya ismi, * ve ? gibi arama karakterleri de içerebilir. Örneğin benim sistemimde “fazlames*” dizgesi ile fazlamesai.net.txt ve fazlamesai.org.txt dosyaları bulunuyor.
[b]locate[/b][b] [/b][b][i]dosyaismi[/i][/b]
[b]find[/b] gibidir, fakat düzenli olarak oluşturulan bir veritabanına bağlıdır, sistemdeki son değişikliklerden haberi olmayabilir.
[b]touch[/b][b] [/b][b][i]dosya[/i][/b]
[b][i]dosya[/i][/b] isimli dosyanın tarih bilgilerini deşiştirir. Eğer bu [b][i]dosya[/i][/b] yoksa sıfır bayt uzunluğunda oluşturur.
[b]xinit[/b]
Pencere yöneticisi olmayan bir X oturumu açar.
[b]startx[/b]
Pencere yöneticili bir X oturumu açar. DOS’daki win komutu gibidir.
[b]startx — :1[/b]
1 numaralı ekranda X oturumu açar, ilk ekran 0 dır ve komut için öntanımlıdır. Ekranlar arasında <Ctrl><Alt><F7-F8 …> ile geçiş yapabilirsiniz.
[b]xterm[/b]
Basit bir X uçbirimi açar. Daha hafif sürümleri (rxvt, aterm, eterm gibi) bulunur ve tercih edilir.
[b]shutdown -h now[/b]
Sistemi durdurur. ATX sistemlerde ayrıca makinayı kapatır.
[b]halt[/b]
[b]shutdown -h now[/b] ile aynıdır. Sistemi durdurur.
[b]reboot[/b]
[b]shutdown -r now[/b] ile aynıdır. Sistemi yeniden başlatır.
 
[b]Dosya Sıkıştırma ve Açma Komutları[/b]
[b]gzip -9[/b][b] [/b][b][i]dosya[/i][/b]
Belirtilen [b][i]dosya[/i][/b] yı en iyi şekilde sıkıştırır ve [b][i]dosya.gz[/i][/b] haline getirir.
[b]bzip2[/b][b] [/b][b][i]dosya[/i][/b]
Belirtilen [b][i]dosya[/i][/b] yı en iyi şekilde sıkıştırır ve [b][i]dosya.bz2[/i][/b] haline getirir. Çoğunlukla [b]gzip[/b]‘den daha iyi sıkıştırır.
[b]gunzip[/b][b] [/b][b][i]dosya.gz[/i][/b]
[b]gzip[/b] ile sıkıştırılmış [b][i]dosya.gz[/i][/b] dosyasını [b][i]dosya[/i][/b] olarak açar.
[b]bunzip2[/b][b] [/b][b][i]dosya.bz2[/i][/b]
[b]bzip2[/b] ile sıkıştırılmış [b][i]dosya.bz2[/i][/b] dosyasını [b][i]dosya[/i][/b] olarak açar.
[b]tar -xvf[/b][b] [/b][b][i]arsiv.tar[/i][/b]
İsmi [b][i]arsiv.tar[/i][/b] gibi belirtilen (sıkıştırılmamış) arşiv dosyasını bulunulan dizine açar.
[b]tar -zxvf[/b][b] [/b][b][i]arsiv.tar.gz[/i][/b]
İsmi [b][i]arsiv.tar.gz[/i][/b] gibi belirtilen sıkıştırılmış arşiv dosyasını bulunulan dizine açar. Dosya uzantısı .tar.gz olan dosyalardan başka.tgz olan dosyaları da açar.
[b]tar -zxvf[/b][b] [/b][b][i]arsiv.tar.gz [/i][/b][b]-C[/b][b] [/b][b][i]dizin[/i][/b]
Sıkıştırılmış arşiv dosyasını belirtilen [b][i]dizin[/i][/b]e açar.
[b]tar -jxvf[/b][b] [/b][b][i]arsiv.tar.bz2 [/i][/b][b]-C[/b][b] [/b][b][i]dizin[/i][/b]
Bzip2 ile sıkıştırılmış arşiv dosyasını belirtilen [b][i]dizin[/i][/b] e açar. (Eski sürümlerde -Ixvf kullanılırdı.)
[b]tar -zcvf[/b][b] [/b][b][i]arsiv.tar.gz dizin1 dizin2 … dosya1 dosya2 …[/i][/b]
Belirtilen [b][i]dizin[/i][/b] ve/veya [b][i]dosya[/i][/b] ları [b][i]arsiv.tar[/i][/b] dosyası haline getirir ve ardından gzip ile sıkıştırıp [b][i]arsiv.tar.gz[/i][/b] haline getirir.
[b]unzip[/b][b] [/b][b][i]arsiv.zip [/i][/b][b]-d[/b][b] [/b][b][i]dizin[/i][/b]
[b][i]arsiv.zip[/i][/b] zip arşivini belirtilen [b][i]dizin[/i][/b] e açar.
[b]unarj e[/b][b] [/b][b][i]arsiv.arj[/i][/b]
[b][i]arsiv.arj[/i][/b] arj arşivini açar.
[b]uudecode -o[/b][b] [/b][b][i]hedef kaynak[/i][/b]
[b]uuencode[/b] ile kodlanmış (genelde eposta ekleri) dosyayı açar.
 
[b]Bilgi Edinme Komutları[/b]
[b]pwd[/b]
Bulunduğunuz dizinin ismini verir.
[b]hostname[/b]
Makinanın konak ismini verir.
[b]whoami[/b]
Sisteme giriş yaparken yazdığınız kullanıcı isminizi verir.
[b]id[/b][b] [/b][[b][i]kullanıcı_ismi[/i][/b]]
Kullanıcının kullanıcı kimliği, birincil grup kimliği ve üyesi olduğu grupları gösterir.
[b]date[/b]
Sistem tarihi göstermek ya da değiştirmek için kullanılır. Tarihin yerele özgü gösterimle basılmasını isterseniz [b]date +%c[/b] yazın. Örneğin “tr_TR” yereli için sadece [b]date[/b] komutu Prş Eki 23 21:31:06 EEST 2003 basarken [b]date +%c[/b] komutu Prş 23 Eki 2003 21:31:19 EEST basar.
[b]date 102321322003[/b] komutu sistem tarihini Prş Eki 23 21:32:00 EEST 2003 yapar. Donanım saatini değiştirmek için[b]setclock[/b] komutunu kullanmanız gerekir.
[b]time[/b]
Belli bir komutun işlemini bitirmesinin ne kadar süre tuttuğunu gösterir. Örneğin, ir dizinin listelenme süresini [b]time ls[/b] ile öğrenebilirsiniz.
[b]who[/b]
O an sistemde bulunan kullanıcıların kullanıcı isimlerini, hangi uçbirimlerde çalıştıklarını ve sisteme giriş tarih ve saatlerini gösterir.
[b]finger[/b][b] [/b][[b][i]kullanıcı_ismi[/i][/b]]
Belli bir kullanıcı hakkındaki bilgi verir.
[b]last[/b]
Sisteme en son giriş yapmış kullanıcıların bugünden geriye doğru listesi.
[b]history | more[/b]
Kabuğa son girdiğiniz komutların listesi. [b]| more[/b] sayesinde sayfa sayfa okuyabilirsiniz.
[b]uptime[/b]
Makinanın ne kadar süredir açık olduğu bilgisini verir.
[b]ps[/b]
Kullanıcının kullandığı uçbirimde çalıştırmakta olduğu komutların ve süreçlerin listesi.
[b]ps -ax | more[/b]
Sistemin açılışından beri çalışmakta olan bütün süreçlerin listesi.
[b]top[/b]
Temel sistem durumu, çalışmakta olan süüreçler ne kadar bellek/işlemci kullandıkları vs.
[b]uname -a[/b]
Sistem hakkında çekirdek sürümünü, işlemci türü gibi bilgiler.
[b]free[/b]
Bellek kullanımını gösterir.
[b]df -h[/b]
Bağlı sabit disk bölümlerinin doluluk oranlarını gösterir.
[b]du -sk[/b][b] [/b][[b][i]dizin[/i][/b]]
Belirtilen [b][i]dizin[/i][/b] in (belirtilmezse bulunduğunuz dizinin) içeriğinin diskte kapladığı alanın kB cinsinden boyutunu verir.
[b]cat /proc/interrupts[/b]
Çekirdek tarafından tanımlanmış sistem kesmelerinin listesi.
[b]cat /proc/version[/b]
Linux çekirdeğinin sürüm bilgileri.
[b]cat /proc/filesystems[/b]
Çekirdekte tanımlı kullanılabilecek dosya sistemlerinin listesi.
[b]cat /etc/printcap[/b]
Yazıcıların düzeni.
[b]lsmod[/b]
Yüklü çekirdek modüllerinin listesi.
[b]set, declare, export[/b]
Üçü de kabukta tanımlı ortam değişkenlerinin listesini verir. Tümünü (miras alınanlar dahil) sadece [b]declare[/b] verir.
[b]echo $PATH[/b]
PATH ortam değişkeninin değerini gösterir. PATH, kullanıcı tarafından çalıştırılabilecek yazılımların aranacakları yerleri kabuğa bildirmek için kullanılır.
[b]dmesg | more[/b]
Sistem açılışından itibaren çekirdek tarafından üretilen iletiler. Bu iletiler /proc/kmsg dosyasında bulunur ve [b]dmesg[/b] komutu sadece tampondaki son iletileri gösterir.

Print this item

  Debian 8’i (kod adı Jessie) duyurdu
Posted by: ByZorro - 07-04-2015, 11:01 PM - Forum: - No Replies

[align=justify]Debian projesi; yaklaşık 24 ay durmaksızın geliştirilmesinin ardından, Debian Güvenlik takımı ve Debian Uzun Süreli Destek takımının birleşik çalışmasıyla 5 sene desteklenecek olan yeni kararlı sürüm Debian 8’i (kod adı Jessie) duyruldu.[/align]
[align=justify]Jessie yeni bir öntanımlı başlangıç sistemi; systemd ile birlikte gelmektedir. systemd: daha kısa açılış süresi, servisler için kontrol grupları, servisleri izole etme imkânı gibi birçok ilginç özellik sağlamaktadır. sysvinit başlangıç sistemi Jessie içerisinde hâlâ yer almaktadır. Wheezy ile dahil edilen UEFI desteği, Jessie’de büyük ölcüde geliştirildi. Bu geliştirme süreci; (amd64/i386 çoklu-mimari kurulum kalıplarında yer alan) 32-bit UEFI sistemlerde çalışan 64-bit çekirdekler için, 32-bit sistemlerde UEFI desteği ve birçok bilinen firmware hatasının giderilmesini kapsıyor.[/align]
[align=justify]Ayrıca Debian projesi üyeleri, bir önceki kararlı sürümün yayımlanmasından bu yana destek servislerimizde birçok iyileştirme yaptı. Bunlardan biri şu anda sources.debian.net adresinde yayımda olan, Debian ile gelen yazılımların tamamının kaynak kodlarını görüntüleme aracı. Elbette 20.000’i aşkın kaynak paketin arasından aradığınız dosyayı bulabilmek ürkütücü olabilir. Bu nedenle codesearch.debian.net adresinde yayımda olan Debian Kod Arama servisini de gururla sunuyoruz.[/align]
[align=justify]Bu iki servisi, tekrar baştan yazılan ve daha esnek paket takip sistemi ile tamamlıyoruz.[/align]

[align=justify]Debian 8’i (kod adı Jessie) hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.[/align]

[align=justify]Debian 8’i (kod adı Jessie)bazı yenilikler ;[/align]
[align=justify]Apache 2.4.10[/align]
[align=justify]Asterisk 11.13.1[/align]
[align=justify]GIMP 2.8.14[/align]
[align=justify]3.14 sürümüne güncellenmiş GNOME masaüstü ortamı[/align]
[align=justify]GNU Compiler Collection 4.9.2[/align]
[align=justify]Icedove 31.6.0 (Mozilla Thunderbird’ün markasız sürümü)[/align]
[align=justify]Iceweasel 31.6.0esr (Mozilla Firefox’un markasız sürümü)[/align]
[align=justify]KDE Plasma Masaüstü ve KDE Uygulamaları 4.11.13[/align]
[align=justify]LibreOffice 4.3.3[/align]
[align=justify]Linux 3.16.7-ckt9[/align]
[align=justify]MariaDB 10.0.16 ve MySQL 5.5.42[/align]
[align=justify]Nagios 3.5.1[/align]
[align=justify]OpenJDK 7u75[/align]
[align=justify]Perl 5.20.2[/align]
[align=justify]PHP 5.6.7[/align]
[align=justify]PostgreSQL 9.4.1[/align]
[align=justify]Python 2.7.9 ve 3.4.2[/align]
[align=justify]Samba 4.1.17[/align]
[align=justify]Tomcat 7.0.56 ve 8.0.14[/align]
[align=justify]Xen Hypervisor 4.4.1[/align]
[align=justify]Xfce 4.10 masaüstü ortamı[/align]

[align=justify]eklentileri ile kullanıcaların hizmetine sunulmuş oldu.[/align]

Print this item

  Hoş Geldiniz
Posted by: ByZorro - 07-04-2015, 10:18 PM - Forum: - No Replies

Merhaba,
Formumuza öncelikle hoş geldiniz. Umarız zaman içinde bu forumda güzel konular paylaşır. Güzel konularda tartışma şansımız olur. Fikirlerimizin ortak noktasını buluruz.

Saygılarımla...

Print this item

  Div içindeki resimleri otomatik boyutlandırma (image auto resize)
Posted by: ByZorro - 07-04-2015, 11:20 AM - Forum: - No Replies

Normalde fikir olarak [b]PHP [/b]içinde [b]preg_match[/b] ile yapmayı düşünmüştüm mesaj içindeki resimlerin boyutlandırmasını fakat arayış içerisindeken , css stili ile yapılabileceğini buldum ki çok mantıklı yapılabiliyor (bu özelliği biliyorum ama o an insanın aklına gelmiyorki yok preg_match yok php vs vs…)
Neyse öncelikle varsayım olarak bir [b]div [/b]tagimiz var diyelim adı da “[b]mesajici[/b]” olsun:
HTML4
[url=http://www.osmanerdogan.com/2008/10/03/div-icindeki-resimleri-otomatik-boyutlandirma-image-auto-resize/#]< view plain text >[/url]
[list=1]
[*][size=small][font=monospace][color=#009900]<[color=#000000][b]style[/b][/color]>[/color][/font][/size]
[*][size=small][font=monospace]#mesajici img {max-width:450px; max-height:460px; }[/font][/size]
[*][size=small][font=monospace][color=#009900]<[color=#66cc66]/[/color][color=#000000][b]style[/b][/color]>[/color][/font][/size]
[*][size=small][font=monospace][color=#009900]<[color=#000000][b]div[/b][/color] [color=#000066]id[/color][color=#66cc66]=[/color][color=#ff0000]"mesajici"[/color]>[/color][/font][/size]
[*][size=small][font=monospace][color=#009900]<[color=#000000][b]img[/b][/color] [color=#000066]src[/color][color=#66cc66]=[/color][color=#ff0000]"resim/resim1.jpg"[/color]>[/color][/font][/size]
[*][size=small][font=monospace][color=#009900]<[color=#000000][b]img[/b][/color] [color=#000066]src[/color][color=#66cc66]=[/color][color=#ff0000]"resim/resim2.jpg"[/color]>[/color][/font][/size]
[*][size=small][font=monospace][color=#009900]<[color=#000000][b]img[/b][/color] [color=#000066]src[/color][color=#66cc66]=[/color][color=#ff0000]"resim/resim3.jpg"[/color]>[/color][/font][/size]
[*][size=small][font=monospace][color=#009900]<[color=#66cc66]/[/color][color=#000000][b]div[/b][/color]>[/color][/font][/size]
[/list]Buradaki [b]style [/b]bölümünde [b]css [/b]kodlarımızı [url=http://www.osmanerdogan.com/tag/yazi/]yazı[/url]yoruz ve [b]max-width: maximum genişlik[/b]; [b]max-height: maximum yükseklik[/b] anlamındadır.

Print this item

  İdeal Başlık (title) Nasıl Olmalı
Posted by: ByZorro - 07-04-2015, 11:14 AM - Forum: - No Replies

Arama motorlarında sitenizi yukarılara taşıyan ve arama sonuçlarına elverişli hale getirmekteki en önemli etkenlerden birisi [b]title (başlık)[/b] yazımıdır.
Düşününkü bir Alışveriş siteniz var ve bu sitede sürekli aynı title (başlık) kullanıyorsunuz bunun sonucunda Google, Yandex, Bing veya diğer arama motorları sitenizin sadece ve sadece içeriğini indexlemek zorunda kalır buda arama motorlarının artık pek işine gelmemeye başladı.
Ama diğer taraftan misler gibi her ürün için ayrı bir title (başlık) oluşturursanız her sayfanızdaki bilgi ile title (başlık) doğru orantılı olmuş olur.
[b]Önemli Yazım Şekli?[/b]
Şimdi size en önemli altın kurallardan bahsedeceğim.
[list]
[*]INDEX Shop - Samsung Galaxy S5
[*]Samsung Galaxy S5– INDEX SHOP
[/list]Sizce hangisi daha elverişlidir ?
Tabiki 2. yazmış olduğumuz. Kimileri sitemin adı çıksın der. EEEe site ismi ne işine yarayacak Arama motorunda bişi arayan adam “aaa bu site ismi güzelmiş şuna bakıyım mı” diyor sizce?
Hayır böyle düşünmüyor. En üst sıralarda ve tam aradığı kelimeyi görürse tıklıyor ve giriyor.
[b]Göz Uyumluluğu ?[/b]
Diğer kurallarımızın başında isterseniz buna kural demeyelim insanların ve arama motorlarının işlemdeki elverişli tutumu diyelim [img=18x18]http://i1.wp.com/www.seo-tr.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif?w=600[/img]
[list=1]
[*]MYN TAKIM ELBİSE
[*]MYN Takım ELBİSE
[*]MYN Takım Elbise
[/list]Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka ?
Bence çok alaka. Buradaki meselemiz ise [b]göze elverişli[/b] olmadır.
Siz olsanız arama sonuçlarında bu 3 başlığı gördüğünüz de hangisine tıklarsınız ?
Yabancıların en çok kullandığı yöntemlerden birisi budur. Ama günümüz koşullarında interneti çocuk fikirli ve grafitti manyakları sardığı için eller bi aşağı bi yukarı (2) . örnekte olduğu kibi sanki kaydırak. Ama bu değildir sitenizi adam akıllı istiyorsanız adam akıllı çalışmalısınız.
[b]Title (Başlık) ‘da içeriğin uygunluğu?[/b]
Evet en önemlisi Google veya arama motorlarının herhangi birinde birisi bişey arattı saçma sapan başlıklar koymamanız gerekmektedir.
İçerikde Spor ile ilgili yazı varken başlığınızı “Game Of War” yapmanızın bir mantığı yok.
[b]Ve diğer maddeler:[/b]
[list=1]
[*]Asla [b]title (başlık)[/b] bölümünü boş bırakmayınız.
[*]Asla ve asla bir program aracılığı ile yarattıysanız [b]Untitled [/b]şeklinde bırakmayınız. Notepad ile dahi olsa açıp 2sn içerisinde düzeltiniz.
[*]Sayfa içeriği ile kesinlikle ve kesinlikle aynı içerikte ve ana başlık konusu olarak düşünün ve Arama motorlarından nasıl gelinebileceğini düşünerek [b]title[/b] yazınız.
[*]Asla tekrarlanan kelime kullanmayınız. Arama motorları spam olarak algılayabilir. Dikkat etmeniz gerekmektedir.
[*]Genellikle söylenen birşey daha title (başlık) alanını maksimum 80 karakter uzunluğunda tutunuz.
[/list]

Print this item

  Windows 10 a Hazırmıyız
Posted by: ByZorro - 06-25-2015, 12:32 PM - Forum: - No Replies

1975 yılında temellerini attıkları Gates ve Allen adlı Amerikalı iki bilgisayar meraklısının kurduğu Microsoft firması IBM firmasının talebiyle ilk MS-Dos işletim sistemi ile kişisel bilgisayarların temellerini atmış oldular. 
1981 yıllarına gelindiğinde Microsoft Windows 1.0 temelleri atıldı ve 1985 yılında Windows 1.0 kullacıların hizmetine sunuldu. O yılları takip eden zamanlar microsoft firması için çok hızlı ve ekip çalışmalarının arttığı yeni arayış ve yeni uygulamalar eklemekle geçti.
1987 yılında masaüstü simgeleri gelişmiş ve ilk kez denetim masası uygulamasının bulunduğu Windows 2.0 duyurulmuş oldu.
[img=300x300]http://res2.windows.microsoft.com/resbox/en/windows/main/d677f780-0082-4e09-8f60-5bc17607dfb0_7.jpg[/img]

Microsoft firması 1988 yılında kişisel bilgisayar yazılım firmalarında dünyada  birinci sıraya oturdu.
1990 yıllarına gelindiğinde Windows 3.0 ile ilk grafik uygulamalarının ve oyun uygulamalarının ve masaüstü yazı (word) hesap tablosu (excell) gibi uygulamaların dahızla kullanılmaya başlandığı yıllar oldu. Artık kişisel bilgisayarlarda sadece windows 3 işletim sistemi kullanılmaya başlandığı yıllar oldu. Takip eden yıllarda Windows 3.1 ve Windows 3.11 işletim sistemlerini kullanıcların kullanımına sundu.
O yıllarda Windows 3.1 ile Solitaire, Hearts ve Mayın Tarlası oyunları ile insanların bilgisayar başında eğlenceyi ve vakit öldürme kavramı gelişmiş oldu. Aynı dönemde Microsoft firması Mühendislik ve Bilim Dünyası için Windows NT işletim sistemini duyurdu. Yani kısaca ticari yazılımları destekleyen bilgisayarlar arası bağ oluşturan bir yazılım haline geldi.
1995 yıllarına gelinince windows 95 işletim sistemini duyurdu. Bu donem iletişimin başladığı yıllar oldu. Faks/Modemler, e-posta ve multimedya da baş döndürücü yıllar oldu. Başlat Menüsü , Görev çubuğu ve her pencereyi küçültme, ekranı kaplama ve pencereyi kapatma  düğmelerinin olduğu işletim sistemi oldu. 1995 yıllarında internetin kullanılmaya başlaması ile windows işletim sisteminin  şuan en çok kullanılan uyulaması olan Internet Explorer duyurmuş oldu.
1998 yıllarına gelince Microsoft Windows 98 kullanıma sunmuş oldu. 2000 yıllarına gelindiğinde  ve Windows NT yerine Windows 2000 işletim sistemini ve kişisel bilgisayarlarda da Windows Me işletim sistemi duyurmuş oldu.  Windows 2000 pro işletim sistemi ile birçok yenilik beraberinde gelmiş oldu. USB aygıtları, IEEE 1394, Kızılötesi aygıt , tak ve kullan, Gelişmiş ağ ve Kablosuz ağ hayatımıza girmiş oldu.
2001 yıllına gelince Microsoftun dünyanın en çok satılan işletim sistemi Windows Xp yi duyurduğu yıl oldu. Windows Xp ile kullanıcı gruplarına yönelik kademeli işletim sistemi oldu. Windows Xp Home Ed. , Windows Xp Pro ve Windows Xp 64 bit uygulamasını da kullanıma sunmuş oldu. Aynı zamanda Tablet Bilgisayarların çıkması ile Windows Tablet ve Çok Fonksiyonlu Ürünlerin üretilmesi ile Windows Media Center İşletim Sistemini kullanıcıların kullanımına sunmuş oldu.
2006 yıllarında Windows Vista ile kişisel güvenliğin en üst düzeyde olduğu bir işletim sistemi oldu.
2009 da başlayan Windows 7 ve sonrasında 2012 yılnda Windows 8 ve 2013 yılına gelindiğinde Windows 8.1 ile kullanıcıların en güvenlikli ve en rahat kullanımlı işletim sistemi haline gelmiş oldu.
[img=350x350]http://res2.windows.microsoft.com/resbox/tr/windows/main/7d1cce15-3af7-414e-aca3-d9bb16c63dd5_5.png[/img]
temmuz ayında is Microsoft firması Windows 10 güncellemesini duyurdu.

Print this item